group photo

Samåkning väg 687 i Eklandskapet

Open Group

Brokind, Sverige - Linköping, Sverige

Här samlas männniskor som vill samåka längs väg 687 i Eklandskapet från Brokind, passerar Bestorp, Bjärka-Säby, Hovetorp och Sturefors.