Det sitter i genomsnitt 1,2 personer i varje bil i Umeåregionen. Och de som kör känner sig förmodligen väldigt ensamma. Men du kan råda bot på det. På ett par minuter kan du gratis börja använda Skjutsgruppens enkla samåkningstjänst. Lägg upp en resa du gör varje dag till jobbet, haka på någon annan som kör till fjällen eller lägg in din resa till Sundsvall i helgen om du har plats över. Låt oss tillsammans bekämpa ensamheten i de västerbottniska bilarna.